Resum diari de dades Climatiques NOAA

Seleccioni un any o mes pel resum
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Resum per 2021
              RESUM CLIMATOLGIC ANUAL

NOM: santpauVUEPRO CIUTAT: Sant Pau Ordal  PROVNCIA: Catalunya 
ALT:  243 m LAT: 41 22' 00" N LONG:  1 47' 00" E

        TEMPERATURA (C), BASE CALOR 18.3, BASE FRED 18.3
             DESV GRAUS GRAUS                     
    MITJA MITJA    RESP DIA  DIA            MX MX MN MN 
ANY MES MX  MN  MITJA NORM CAL. FRED MX DATA MN DATA >=32 <=0 <=0 <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 21 1 11.6  3.3  7.2  0.0  326   1 20.8 28 -3.7  6  0  0  7  0
 21 2 15.2  7.5 11.0  0.0  191   0 20.6  3  4.7  13  0  0  0  0
 21 3
 21 4
 21 5
 21 6
 21 7
 21 8
 21 9
 21 10
 21 11
 21 12
------------------------------------------------------------------------------------
    13.3  5.3  9.0  0.0  517   1 20.8 GEN -3.7 GEN  0  0  7  0

                PRECIPITACIO (mm)

        DESV  MX     DIES PLUJA  
        RESP  OBS.      MS 
ANY MES TOTAL NORM  DIA DAT  .2  2  20
--------------------------------------------
 21 1 42.8  0.0 26.0  9  5  3  1
 21 2  9.2  0.0  5.4  22  7  2  0
 21 3
 21 4
 21 5
 21 6
 21 7
 21 8
 21 9
 21 10
 21 11
 21 12
--------------------------------------------
    52.0  0.0 26.0 GEN  12  5  1

                VELOCITAT DEL VENT (km/h)
             DIR
ANY MES MIT. MX DATA DOM
---------------------------------
 21 1  7.6 80.5  24   S
 21 2  5.8 67.6  21   E
 21 3
 21 4
 21 5
 21 6
 21 7
 21 8
 21 9
 21 10
 21 11
 21 12
---------------------------------
     6.7 80.5 GEN  S